2.3.2021 - Do uvolněného Exekutorského úřadu Praha 7,
JUDr. Vladimíra Plášila, LL.M. byl jmenován nový soudní exekutor Mgr. Bc. Hana Kaufmanová Plášilová
.
IDDS : cswtkc2
Evidenční číslo exekutora: 228